Chào mừng quý vị đến với Truong THCS Thi tran Van Dien.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (10 bài)

Thông báo tuyển sinh năm học 2014 - 2015

UBND HUYỆN THANH TRÌ TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN Số: 34/KH-THCS TTVĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thanh Trì, ngày 18 tháng 6 năm 2014 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN NĂM HỌC 2014- 2015 Căn cứ Công văn số 5251/SGD&ĐT-QLT ngày 20/4/2014 của Sở Giáo...

Website cá nhân tiêu biểu